Betaniakyrkan  Edsvära ligger i Vara kommun

 

Betaniakyrkan  Edsvära ligger i Vara kommun.
Vi tillhör EFK Evangeliska Frikyrkan,
som har en baptistisk tradition med rötter i 1800-talets
väckelserörelse och består idag av ca. 300 församlingar i Sverige.
Betaniaförsamlingen är en av arrangörerna för Edsväraveckan.
Den första hölls 1940 och har stadigt vuxit.
Varje år i juli kommer 1000-tals människor till ”tältkyrkan”
för att möta Gud och goda vänner.
Idag är det ett 10-tal församlingar på Vara slätten
som arrangerar Edsväraveckan.Närmaste samlingarna:


Fredag 2020-08-14 15 Kl:18.00
Ingen vanlig Gemenskapsvecka V.33 på Lägergården Broddetorp utan det blir två möten vid separata tillfällen. Fredag 14 augusti KL. 18.00 Sören Fjällström Lördag 15 augusti KL. 18.00 Thommy Hallin. O.B.S! Anmälan till samlingarna p.g.a. restriktioner kring Covid 19. Anmälan till Linnèa Gunnarsson på Tel. 070-602 80 97. Vid fint väder är vi utomhus, tag med stol och fikakorg. Det blir ingen offentlig servering eller övernattning vid dessa tillfällen.


Måndag 2020-08-17 Kl:19.00
Styrelsemöte.


Torsdag 2020-08-20 Kl:19.00
Gem. Bibelstudium med Salem Larv i Betaniakyrkan Linnèa.Besökare nr: 56488.