Gudstjänster och samlingar:Söndag 2023-10-08 Kl:10.00
Gemensam Gudstjänst med AnnChristin & Evert Kullberg. Nattvard

Söndag 2023-10-15 Kl:10.00
Familjegudstjänst med Thomas Nilsson Lill