Gudstjänster och samlingar:Söndag 2021-06-27 Kl:14.00
Ekum. Gudstjänst på Kroken.

Söndag 2021-07-04 Kl:10.00
Gemensam Gudstjänst med Salem Larv
i Betaniakyrkan nattvard Linnèa.

Söndag 2021-09-05 Kl:10.00
Ekum. Utevandring vid Betaniakyrkan.