Betaniakyrkan  Edsvära ligger i Vara kommun

 

Betaniakyrkan  Edsvära ligger i Vara kommun.
Vi tillhör EFK Evangeliska Frikyrkan,
som har en baptistisk tradition med rötter i 1800-talets
väckelserörelse och består idag av ca. 300 församlingar i Sverige.
Betaniaförsamlingen är en av arrangörerna för Edsväraveckan.
Den första hölls 1940 och har stadigt vuxit.
Varje år i juli kommer 1000-tals människor till ”tältkyrkan”
för att möta Gud och goda vänner.
Idag är det ett 10-tal församlingar på Vara slätten
som arrangerar Edsväraveckan.Närmaste samlingarna:


Lördag 2022-12-03 Kl:14.30
Bibeltimma för barn o ungdom Linnèa & Lisbeth.


Söndag 2022-12-04 Kl:10.00
Gem.Gudsjänst i Betaniakyrkan. Linnèa nattvard.


Måndag 2022-12-05 Kl:18.30
StyrelsemöteBesökare nr: 81948.