Betaniakyrkan  Edsvära ligger i Vara kommun

 

Betaniakyrkan  Edsvära ligger i Vara kommun.
Vi tillhör EFK Evangeliska Frikyrkan,
som har en baptistisk tradition med rötter i 1800-talets
väckelserörelse och består idag av ca. 300 församlingar i Sverige.
Betaniaförsamlingen är en av arrangörerna för Edsväraveckan.
Den första hölls 1940 och har stadigt vuxit.
Varje år i juli kommer 1000-tals människor till ”tältkyrkan”
för att möta Gud och goda vänner.
Idag är det ett 10-tal församlingar på Vara slätten
som arrangerar Edsväraveckan.Närmaste samlingarna:


Fredag 2021-08-27 Kl:15.00
Gemenskapsdagar på Broddetorp Fred. Kl. 15.00 Thommy Hallin Kl. 18.00 Ingemar Helmner med team


Lördag 2021-08-28 Kl:10.30
Gemenskapsdagar på Broddetorp Lörd. Kl. 10.30 seminarium/samtal med Boris Sandås och Kristoffer Streng om befrielse (och grunden om förlåtelse och försoning) Kl. 14.30 seminarium /samtal med Boris Sandås o Kristoffer Streng Kl. 18.00 Ingemar Hellmner med team


Söndag 2021-08-29 Kl:10.30
Gemenskapsdagar på Broddetorp Sönd. Kl. 10.30 Ingemar Hellmner med team Linnèa leder nattvardBetjäning med personlig förbön emellan mötenaAnmälan om boende, måltider och mateallergier tillLinnèa Gunnarsson 070- 602 80 97 före den 20 augusti. Varmt välkomna i Jesu namn!!Besökare nr: 67275.